<% IP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") If Request.form("send") = "Send" Then emne = Request.Form("emne") navn= Request.Form("navn") email = Request.Form("email") body = Request.Form("body") NL = chr(13) BodyTxt = "" BodyTxt = BodyTxt & "Der er ankommet følgende mail fra en bruger" & NL & "af http://www.movie-mania.dk:" & NL & NL BodyTxt = BodyTxt & body & " " & NL & NL BodyTxt = BodyTxt & navn & NL BodyTxt = BodyTxt & email & NL & NL BodyTxt = BodyTxt & "Mailen er sendt fra følgende I.P: " & IP Set Mail = Server.CreateObject("Dundas.Mailer") mail.SMTPRelayServers.Add "mail.movie-mania.dk" Mail.TOs.Add "kontakt@movie-mania.dk" mail.fromaddress = "kontakt@movie-mania.dk" Mail.replytos.add email Mail.Subject = emne Mail.Body = BodyTxt On Error Resume Next Mail.Sendmail If Err <> 0 Then Response.Write "Error encountered: " & Err.Description Else End If End If %>

Kontakt Movie-Mania

 

<% If Request.form("send") = "Send" Then %> Vi er glæde for at have modtaget din feedback. Din henvendelse vil blive behandlet hurtigst muligt.

Med venlig hilsen


Movie-Mania <%else%>

Du er altid velkommen til at kontakte os på Movie-Mania. Vi værdsætter enhver respons i relation til vores hjemmeside, eksempelvis kan nævnes: inspiration til nye artikler, kommentarer til vore anmeldelser og forslag til forbedringer af hjemmesidens design.

Du kan enten anvende nedenstående form, eller kontakte os på kontakt@movie-mania.dk - valget er dit.

 

Min henvendelse er relateret til
Navn
E-mail adresse
Kommentar

<%end if %>