Regionskodning

 

Regionskodning bruges til at styre hvor i verden en given DVD må frigives. Regionskodning på DVD'er skyldes faktisk hovedsageligt de amerikanske filmselskaber i Hollywood, da de allerede i årevis har kørt med regler om, at en film først skal vises i amerikanske biografer, derefter i Australien og Japan og til sidst i Europa. Standard er, at der går alt mellem 6 og 12 måneder fra en amerikansk biografpræmiere til den endelig kommer i danske biografer. Det vil samtidigt betyde at en film ofte vil kunne købes på DVD i USA før den reelt kommer i danske biografer, eller om ikke andet så meget kort efter. Dette strider så mod danske regler om hvor længe en film skal gå i biografen, før den endelig må frigives til køb for private.

For at man så kan styre hvor og hvornår en given film må kunne købes i et givent land, har man derfor opdelt verden i 6 regioner, disse er illustreret i nedenstående diagram:

 

 

For at symbolisere hvilken regionkodning en given DVD, vi har anmeldt er i, viser vi et lille billede af en globus med et tal i midten. Dette tal viser altså hvilken region der er tale om:

 

 

Vi vil her på Movie-Mania kun beskæftige os med region 1 og region 2 kodede film, hvorfor kun disse 2 er illustreret ovenfor.

Man vil også i vores anmeldelser støde på tilfælde hvor ingen af disse 2 billeder vises, dette betyder at den aktuelle film er regionsfri - hvilket vil sige at den må frigives (købes) i hele verden. Dette er specielt tilfælde med vores anmeldelser af diverse IMAX film.

 

BH