Anamorphic Widescreen

 

Fuldskærm og widescreen

For at kunne forklare hvad anamorphic widescreen egentlig er, vælger jeg at starte helt fra begyndelsen af filmhistorien.

Som alle nok ved så er billedformatet forholdsmæssigt ikke det samme i biograferne og på et standard TV. Men det har ikke altid været sådan. Til at starte med i slutningen af det 19. århundrede havde biograferne samme billedformat som vi fra vores vores TV i dag. Dette format kaldes fuld skærm (pga. nytidens TV) og har et format på 4:3 (eller 1.33:1) hvilket vil sige, at for hver gang billedet er 4 enheder bredt, er det 3 enheder højt. Billedet er nemlig bygget op af små pletter - kaldet pixels - så der er altså 1.33 gange så mange pixels horisontalt (vandret) som vertikalt (lodret).

Men da TV'et blev en succes hjemme i stuerne engang i 50'erne, resulterede det i, at folk ikke længere gik så ofte i biograferne som tidligere og det kunne filmproducenterne naturligvis ikke leve med. Så de fandt på at forbedre billedet i biograferne således at det så bedre ud end hjemme i stuerne. Men hvordan kunne man forbedre billedet?

Man kunne naturligvis lave billedet skarpere med mere naturtro farver - denne teknik blev kaldt Technicolor. 
Men ikke nok med det, man fandt ud af, at det menneskelige øje faktisk havde mere glæde af film med et bredt billede fremfor det mere eller mindre kvadratiske som man tidligere havde produceret film i. Det resultere i, at man begyndte at producere film, som i stedet var bredere - kaldet widescreen (på dansk bredskærm), hvilket man stadig gør den dag i dag.

Mange folk har en opfattelse af, at widescreen er én standard billedstørrelse hvilket ikke er tilfældet. Det er rettere en betegnelse for billedformater med bredere format end TV'ets 1.33:1.
I dag er de mest brugte formatter 1.85:1 - kaldet Academy Standard eller Flat - og 2.35:1 kaldet Scope, Panavision eller CinemaScope alt efter fabrikant. 

(Hvis nogle jer syntes at jeg er lidt overfladisk her, og ikke benytter de rigtige termer, som letterbox er det udelukkende for ikke at forvire).

Nu da vi har slået fast hvad fuld skærm og widescreen er kan vi gå videre i teksten.

 

Widescreen film på et standard (1.33:1) TV:

Som de fleste nok kan forestille sig opstår det et problem når film, der oprindeligt er optaget i en eller anden form for widescreen skal vises på et standard TV. Formatet passer jo ikke, man har nu 2 muligheder:

- Man beskærer den oprindelige film horisontalt så den får formatet 1.33:1. Men tilgengæld udfyldes hele TV-billedet.

- Man ønsker ikke at beskære billedet. Men da billedet jo ikke er højt nok til at fylde hele fjernsynet vertikalt, så tilføjes 2 sorte barer, en i toppen og en i bunden af billedet. Men tilgengæld er hele TV-billedet ikke benyttet til at vise filmen.

Her er vi delt op i 2 lejre. Folk som interessere sig for film (som os) kan på ingen må acceptere at billedet beskæres så 33% eller mere (afhængig af widescreen formatet) af det oprindelige billede fjernes, vi er derfor klart interesseret i det sidste punkt.

Der er andre folk som mener, at hele det synlige område på fjernsynet skal være udfyldt, koste hvad der vil. De vil ikke se på sorte barer i toppen og bunden af billedet når det hele kan fyldes ud. Jeg har oven i købet læst news-indslag fra USA hvor folk skriver at de ikke vil se en film hvor noget af billedet mangler, da de har den opfattelse af at de sorte barer oprindeligt var dele af billedet som er fjernet, men det er naturligvis absolut modsat. 
Jeg har talt med mange folk, og fået en del til at indrømme at de ikke finder det ikke er rimeligt at noget af billedet er fjernet, men når alt kommer til alt er de faktisk ligeglade, de tænker slet ikke på at dele af billedet mangler når de ser en film. 

 

DVD:

En af de store fordele ved DVD er at folk normalt selv kan vælge om de vil se en film i widescreen eller det beskåret fuldskærms version. Filmselskaber som Columbia/TriStar og Warner Bros. udgiver de fleste DVD'er i formatet DVD10, hvilket vil sige at DVD'en indeholder data på begge sider, og de vælger for det meste at lægge filmen på i widescreen på den ene side og fuld skærm på den anden side. Dette er faktisk smart for det betyder at alle folk glade. Jeg må dog indrømme at det ikke er noget vi giver karakter for, når vi laver anmeldelser af DVD'en, da vi på ingen måder er interesseret i fuldskærms versionen, derimod trækker vi billedet en hel del i karakter hvis det kun ligger på i dette beskårede format.

Det kan nok ikke overraske det fleste hvis jeg siger at der for nogle år siden kom en ny type TV på markedet, kaldt et bredskærms fjernsyn eller et widescreen TV. Formatet på de nye fjernsyn er ikke længere 1.33:1 men derimod 1.78:1 (eller 16:9 hvilket er det samme) og det er præsis her at anamorphic kommer ind i billedet, ja, I troede nok aldrig at jeg kom til det, men jeg skulle jo lige forklare lidt basis viden først.

 

Hvad er Anamorphic Widescreen:

Det kan nok overraske nogle men et widescreen TV indeholder faktisk lige så mange pixels vertikalt som et standard fjernsyn. Jeg ved ikke om nogen allerede har regnet pointen ud, men når man på et normalt fjernsyn skal vise en film i widescreen sættes de sorte barer jo på i top og bund af billedet, dette betyder samtidigt at det synlige billedet ikke benytter alle pixels vertikalt til at tegne billedet. Men når billedet bliver vist på et widescreen TV bliver næsten alle pixels brugt vertikalt - igen afhængig af filmens widescreen format. Det vil sige at vi pludselig har ca. 33% ekstra pixels tilrådighed når et widescreen billede skal vises på et widescreen TV, og det er netop til dette formål at anamorphic widescreen blev opfundet.

 

Trinvis illustration af Anamorphic Widescreen:

Lad os starte med at illustrere hvordan et standard TV billedformat ser ud. Det har formatet 4:3 (eller 1.33:1) og ser ud på følgende måde:

Når en film i widescreen skal vises på et standard TV, med ovenstående billedformat, og man ønsker at beholde filmens oprindelige format bliver med nødsaget til at tilføje sorte bare i toppen og bunden af billedet. Tykkelsen af disse bare afhænger af hvor bredt widescreens format den aktuelle film er optaget i. De to mest brugte widescreen formatter er som tidligere nævnt 1.85:1 og 2.35:1. Når film af disse formater vises på et 4:3 TV ser det ud på følgende måde:

 

 

 

 

4:3 TV med 1.85:1 widescreen 

4:3 TV med 2.35:1 widescreen

 

I de efterfølgende eksempler vil jeg benytte widescreen af formatet 1.85:1, der er det mest brugte format til komedier og dramaer.

Widescreen TV bliver i dag mere og mere populære, og der er vist ingen tvivl om at de eksisterende TV med tiden vil blive erstattet med dette nye format. Disse widescreen TV har formatet 1.78:1, altså en del bredere end det "normale" TV men stadig ikke så bredt som de hyppigste producerede film. Formatet på et widescreen TV ser ud på følgende måde:

En ting som overrasker mange folk er at hvis afspiller en film i widescreen på et widescreen TV så vil filmen på flere måde ikke udfylde hele TV-skærmen. Som man kan se på nedenstående illustration vises billedet kun inde midt på skærmen. I toppen af billedet ser vi de normale sorte bare vi er vandt til fra 4:3 TV, og i siderne er der grå barer. 

De grå barer skyldes at man på widescreen TV'et skal vælge at billedet er widescreen og derefter bliver billedet trukket ud, 33% vertikalt og 33% horisontalt, hvilket resultere i et billede som er 78% større. Billedet vil nu se ud som i nedenstående illustration.

Men vi skal huske på en vigtig ting her. Billedet er godtnok blevet 78% større, men ikke bedre - faktisk rettede det modsatte. Billedet indeholde jo stadig den samme mængde information, men der bliver blot brugt flere pixels til at vise det. Dette resultere desværre i at billedet bliver mere kornet.

Men hvad nu hvis man i stedet for at benytte plads til at gemme information om de sorte barer, men i stedet brugte den plads til at gemme flere informationer om billedet vertikalt? Nemlig, og det er nøjagtigt det at anamorphic widescreen gør. Billedet som bliver gemt på DVD'en i anamorphic widescreen vil derfor se ud på følgende måde:

Ja det er nu godt alt sammen, at man gemmer et billede med 33% flere informationer og at det så ser ud af helvede til. Billedet er jo aflangt og det kan man bestemt ikke se på. Men det smarte ligger nu i at man på widescreen TV'et ikke længere, trækker billedet 33% både vertikalt og horisontalt, men kun horisontalt (billedet er jo i forvejen 33% for stort vertikalt). Dette resultere i at billedet som før ved et normalt widescreen billede er blevet 78% større på widescreen TV'et, men samtidigt 33% bedre, på grund af de 33% flere informationer i det vertikale billede.

Efter man har trukket det anamorphic'e billede ud horisontalt vil det altså se ud som følgende:

Den kvikke læser vil nok straks pointere at denne billedet ser ud på samme måde som det almindelige widescreen billede på et widescreen TV, men dette skyldes at jeg ikke kan illustrere de 33% kvalitets forbedring i billedet på disse tegninger. Men jeg kan love at man nemt kan se forskel på et rigtigt billede. 

 

Komplikationer:

Når man vil afspille film i fuldskærms format på et widescreen TV kan enhver nok regne ud at hele skærmen ikke bliver helt udfyldt, det vil se ud på følgende måde:

Selvom jeg skriver at enhver nok kan regne dette ud, så er det åbenbart ikke gået op forsælgere i TV-forretninger, som for det meste har sat TV'et til t strække billedet ud (formentlig for at vise at det kan) selvom der rent faktisk vises et program i fuldskærm, hvilket ikke ser godt ud. Jeg tror faktisk at det er årsagen til at mange folk ikke mener at widescreen kan bruges til noget, de har jo så tit set i sådanne forretninger hvor slemt et sådan billede ser ud. Jeg tro faktisk ikke at de fleste sælgere er klar over hvad det reelt skal bruges til. Undskyld, jeg måtte bare af med det…

Men hvad gør vi men film som er i en slags widescreen men et mindre widescreen format en selve fjernsynet, som jo er 1.78:1? Det er ikke så ofte vi ser det men det findes faktisk film i f.eks. 1.66:1 widescreen og det er jo lidt af et problem, da det på inden måde vil passe til widescreen TV'et. Et billede i dette format vil så således ud på at standard TV:

Hvordan kan et sådan billede laves anamorphic og vises på et widescreen TV? Kan man ikke bare trække det 33% ud lige som et andet widescreen billede? Nej, desværre. Hvis dette billede trækkes 33% ud vertikalt, vil billedet blive for højt og kan derfor ikke være på skærmen. Men kan vi så ikke nøjes med at trække det 25% vertikalt så det lige kan være på skærmen? Nej, desværre ikke, for DVD afspilleren har ingen mulighed for at vide at vi pludselig kun ønsker at trække billedet 25% horisontalt. 

Den eneste måde hvorpå vi kan vise dette billede på et widescreen TV og opnå en forbedring ved anamorphic er ved at vi formindsker billedet 6 1/4% og giver billedet sorte barer i venstre og højre side af billedet. Billedet på DVD'en vil derfor blive gemt på følgende måde:

Når vi strækker billedet horisontalt på widescreen TV'et, vil billedet blive 57% større og se 18% bedre ud. Dette er illustreret nedenstående.

På nuværende tidspunkt kender jeg kun til én DVD, der er i 1.66:1 anamorphic widescreen, det drejer sig om filmen Damage. Dette skyldes at der stadig ikke er så mange folk som har widescreen TV og da dette billede er formindsket, vil det blive en smule mindre på et standard TV end en normalt ikke anamorphic widescreen udgave. Dette er formentlig grunden til at man p.t. ikke ser mange af disse udgivelser, men det vil sikkert komme med tiden når widescreen TV bliver mere almindelige.

 

Skal jeg købe DVD'er i Anamorphic Widescreen eller ej?

Behøver jeg så et Widescreen TV for at se en DVD i Anamorphic Widescreen?:
Nej, det er noget af det mest smarte ved anamorphic widescreen.

For det første skal man opsætte sin DVD afspiller til hvilket fjernsyn man ejer (Dette gælder alle typer og mærker af DVD afspillere). Man kan enten vælge 4:3 (1.33:1) eller 16x9 (1.78:1).

Vælger man 4:3 (hvilket vil sige at man har et standard 1.33:1 fjernsyn) fjerner DVD afspilleren automatisk ca. hver tredje linie af billedet (vertikalt) og derfor sendes billedet til fjernsynet som et almindeligt widescreen billede, med sorte barer i top og bund.

Vælger man derimod 16x9 (hvilket betyder at man har et bredskærms fjernsyn) sendes hele billedet til fjernsynet med den ekstra 33% vertikale information.

Vil det så sige at så længe jeg har et standard TV vil jeg få samme kvalitet om jeg køber en DVD i anamorphic widescreen eller ej? Ja, minimum. De fleste nyere TV i dag har en omskifter så man kan få det til at opføre sig, som var det et widescreen TV. Dette gøres ved at billedet presses sammen 33% i vertikal retning, hvilket jo nøjagtigt er det vi et interesseret i, når vi skal se anamorphic widescreen. Men hvis du ikke ejer et standard TV med denne funktionalitet vil du få et billede som er af samme kvalitet som en ikke anamorphic DVD. 

Hvad skal man se kikke efter når man vil købe en DVD i anamorphic widescreen? Ja, her er det faktisk lidt trist at de enkelte selvskaber ikke er enige om en bestemt betegnelse for at DVD'en er anamorphic. Der findes følgende betegnelser, som alle betyder at billedet er anamorphic: 
- Anamorphic Widescreen
- Enhanced for Widescreen TVs
- Enhanced for 16X9
- Enhanced for 16X9 Widescreen TVs

Men det er nu heller ikke unormalt at en DVD er anamorphic selvom det ikke på indpakningen star andet end widescreen. Hvilket er lidt skuffende at man ikke på forhånd men sikkerhed for vide om filmen er anamorphic med mindre ovenstående betegnelser til påtrykt indpakningen.

Afslutningsvis kan kun anbefale ALLE i at købe DVD'er med anamorphic widescreen, også selvom man ikke vil få noget specielt udbytte af det nu. For den dag i fremtiden hvor du køber et widescreen TV eller bare et standard TV med en 16:9 omskifter, vil alle ikke anamorphic widescreen DVD'er du allerede har købt, se meget ringe ud sammenlignet med en anamorphic widescreen udgave.

 

BH